*V porovnaní s čističkou vzduchu Dyson Pure Cool (TP01)

1Testované podľa normy DTM-004533 a DTM-004532

2Pre overenie kompatibility vášho zariadenia vyhľadajte aplikáciu Dyson Link v iOS App Store alebo na Google Play.

3V maximálnom nastavení. Testovaná projekcia vzduchu (podľa DTM801), rozsah čistenie vzduchu v miestnosti o veľkosti 81 m3 (podľa TM-003711) a výkon ohrevu v miestnosti o veľkosti 35 m3 (podľa DTM961).